Home Actualitat Cullera neteja més de 1.000 camps abandonats

Cullera neteja més de 1.000 camps abandonats

Cullera neteja més de 1.000 camps abandonats

El pla municipal aconseguix reduir el nombre de parcel·les que suposaven un niu de plagues i focus d’incendis

El pla municipal de neteja de camps abandonats ha actuat ja sobre un total de 1.036 parcel·les de tot el terme de Cullera, segons ha informat hui el nou regidor d’Agricultura, Javier Cerveró.

L’edil ha fet balanç del programa iniciat fa poc més de tres anys, període en el qual s’ha
aconseguit que més del 77 % dels requeriments fets per part de l’Administració local per al
condicionament de parcel·les rurals abandonades hagen estat atesos.

Des de l’inici del pla i fins a mitjan 2019, pràcticament el 65 % de les neteges s’han fet
voluntàriament per part dels propietaris després d’haver sigut requerits, mentre que en el
35 % dels casos restants ha sigut el mateix consistori el que ha hagut d’intervindre amb els seus mitjans, neteja que després ha sigut costejada pels amos de les parcel·les.

El pla es va posar en marxa l’anterior legislatura per a abordar una problemàtica
generalitzada en el camp cullerenc: l’abandó de terres. Esta situació provocà en el seu
moment nombrosos problemes, entre ells incendis i plagues.

Malgrat que el procediment legal de neteja de parcel·les és llarg i ha d’eludir diversos
esculls burocràtics, el fet que la majoria dels propietaris haja netejat les parcel·les
representa un èxit del pla, destaca Cerveró, programa que en alt grau ha aconseguit
pal·liar la problemàtica de falta de salubritat que es generava en estes terres.

Disminució
Malgrat que encara existixen moltes parcel·les en estat d’abandó, es percep que cada
vegada són menys les que es troben en eixa situació. De fet, en el que va d’any s’ha
reduït el nombre de requeriments fins als 85, menys de la meitat de les xifres que es van
donar durant els primers anys. «El problema ha anat a menys», apunta Javier Cerveró,
«però seguim vigilants perquè el terme es mantinga en unes condicions òptimes».

Els departaments d’Agricultura i la Policia Local treballen conjuntament en este projecte
de recuperació agrària i ambiental, pentinant el terme municipal per a detectar parcel·les
abandonades. Així mateix, qualsevol veí pot donar avís directe al consistori si en detecta
alguna. També a través del Consell Agrari es traslladen peticions.

Esta mesura, unida a l’entrada en funcionament del banc de terres en 2016, mitjançant el qual propietaris i persones a títol individual se cedixen terrenys en desús per al seu cultiu
a canvi del manteniment d’estos, van suposar un punt d’inflexió que ha començat a posar
solució a anys d’abandó del terme de Cullera com a conseqüència de les polítiques
urbanístiques d’especulació impulsades en legislatures passades. Llavors, la compra de
terrenys per part d’especuladors va propiciar un massiu abandó de terres els propietaris
de les quals passaren a ser promotors o bancs sense interés per mantindre-les. El declivi
de l’agricultura ha sigut un altre factor decisiu perquè molts xicotets propietaris hagen
abandonat la cura dels seus camps pel baix rendiment de les collites i els alts costos de
manteniment.

Cerveró té la clara voluntat que l’ajuntament i els llauradors treballen de la mà en diversos
projectes que continuen revitalitzant este sector tradicional com a font de creació
d’ocupació i sostenibilitat ambiental.