Alzira finalitza la valoració de la tercera fase del Pla Resistir i prepara la quarta

En esta tercera fase s’han destinat 180.000 euros per als sectors de calcer, tèxtil, impremtes i transport entre altres

Esta matí s’ha reunit la comissió de valoració de les ajudes per a resoldre les sol·licituds presentades en esta tercera convocatòria d’ajudes del Pla Resistir dirigides als sectors de tèxtil, calcer, arts gràfiques i altres activitats d’impressió, papereries, llibreries, serveis de transport i edició de periòdics, que es podien sol·licitar fins el passat divendres 14 de març.

Finalitzat el termini, s’ha arribat a les 88 sol·licituds de les quals, 80 ja estan aprovades de manera favorable per al seu pagament, 3 estan requerides per a esmenar o completar la documentació presentada i altres 5 que no complixen els requisits de la convocatòria.
Segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Albert Furió “seguim treballant per donar resposta als sectors més afectats de la nostra ciutat. El nostre compromís és la celeritat en el pagament als nostres autònoms i microempreses”.

Es calcula que, amb estes concessions es destinen un total de 186.200 euros als sectors esmenats i per tant el romanent disponible és de 167.114 euros. La comissió de valoració de les ajudes es reunirà de nou per a resoldre els esmenes i determinar les bases de la quarta convocatòria.

 

Quarta fase

“Com s’ha fet en la resta de convocatòries, ja estem treballant en una quarta fase a partir del romanent dirigida a sectors que, inicialment, no estaven reconeguts per a rebre les ajudes com és el cas del sector de l’estètica i el maquillatge. Com hem explicat des del principi la intenció de l’Ajuntament, mentre quede romanent, és ampliar el nombre de sectors que poden veure’s beneficiats per les ajudes”, ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments, són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administració o ens públics o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat, dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, tenen una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El Pla Resistir que a Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros.