Una web informa de les mesures econòmiques de Gandia per la Covid-19

Creada per l’equip de l’UrbaLab

Gandia ha creat una nova web respecte a la Covid-19 amb tota la informació d’actuacions de caràcter econòmic que està duent a terme des de l’Ajuntament de Gandia.

Hi podreu accedir a través del web municipal: http://www.gandia.es/aytg/web_php/index.php

Creada per l’equip de l’UrbaLab Gandia en col·laboració amb els tècnics de Secretaria i Informàtica municipals: https://www.urbalabgandia.com/mesures-especials-coronavirus-covid19/

Informació ordenada

Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Innovació: «Hi recollim, de forma sistematitzada i ordenada, tota la informació de caràcter econòmic i altra d’interés, que afecta la ciutadania en general i les empreses i autònoms en particular«.