Beniflà ajuda a combatre la inflació amb un bo elèctric de 100 euros per a cada domicili

Cada domicili del municipi es beneficiarà d’una ajuda de 100 € per a afrontar el pagament de la factura elèctrica.

L’Ajuntament de Beniflà continua ajudant als seus veïns a combatre la inflació posant en marxa una nova iniciativa
davant del desmesurat increment de la factura elèctrica en els darrers mesos i la tendència alcista de l’IPC enregistrada este passat mes de gener. L’equip de Govern, mitjançant una resolució d’alcaldia, ha decidit concedir un Bo Elèctric
Municipal de 100 € per domicili, per a fer front al pagament del subministrament elèctric.

Es tracta d’una subvenció de caràcter singular que atorgarà una ajuda directa de 100 € en un sol pagament a les persones que acrediten estar empadronades a Beniflà, pagar el subministrament elèctric del domicili en què
resideixen i estar al corrent del pagament dels tributs municipals.

Com a avantatge afegit i com que no hi ha duplicitat en relació amb la concessió d’ajudes econòmiques per a minimitzar l’impacte de la crisi energètica atorgades per altres administracions, esta retribució es pot compatibilitzar amb altres que s’estiguen rebent inclús per a la mateixa finalitat.

La dotació pressupostària que el consistori destinarà a estes ajudes és de 20.372,40 € , una quantitat que podria vore’s ampliada en cas que les sol·licituds sobrepassaren la partida inicial, segons ha indicat l’alcalde de la localitat, el popular Borja Gironés. Tot i això, s’han establert uns criteris de  puntuació per a prioritzar la concessió a les famílies en situació de vulnerabilitat. Es tindran en compte aspectes com ara els ingressos familiars, els tipus de família (famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat, entre d’altres) així com la situació laboral dels progenitors.

D’esta manera, s’enceta l’exercici 2023 continuant amb l’objectiu d’aconseguir “contribuir a millorar l’economia domèstica de totes les famílies beniflateres, en especial aquelles que es troben en una situació més vulnerable, i que vegen afectat el menys possible el seu poder adquisitiu davant l’actual conjuntura econòmica”, segons afirma Gironés.

Este Bo Elèctric Municipal es podrà sol·licitar de manera presencial i telemàtica, a les oficines de l’Ajuntament o a la seu electrònica del web municipal www.benifla.es fins al pròxim 28 de febrer.