Home Actualitat Termini obert de la convocatòria per a optar a Reina de la Fira de Xàtiva 2019

Termini obert de la convocatòria per a optar a Reina de la Fira de Xàtiva 2019

Termini obert de la convocatòria per a optar a Reina de la Fira de Xàtiva 2019

El termini es va iniciar el 15 de maig i finalitzarà el 12 de juny

L’Ajuntament de Xàtiva té oberta la convocatòria per a sol·licitar el càrrec de Reina de la Fira d’Agost 2019, que es va iniciar el 15 de maig i finalitzarà el 12 de juny, podent ser prorrogat per motius especials.

Les candidates hauran ser naturals de Xàtiva, tenir la residència a Xàtiva o estar
empadronades a la localitat, hauran de ser majors de 18 anys i presentaran la
seua candidatura mitjançant una sol·licitud per Registre d’Entrada a l’Ajuntament,
on s’haurà d’especificar tant el nom cognoms i document d’identitat de la Reina
com de la seua Cort d’Honor (composta per quatre dones i cinc homes
acompanyants).

Per a optar a Reina de la Fira no s’exigeix cap titulació acadèmica ni cap altra
circumstància que condicione la igualtat d’oportunitats, i l’Ajuntament de Xàtiva
aportarà una ajuda econòmica de 2.000 euros a l’escollida, així com 1.000 euros
per a cadascuna de les seues acompanyants.

Per a l’elecció es comptarà amb un jurat format per un president, que serà
l’alcalde o el regidor en qui delegue, portaveus dels grups polítics a l’Ajuntament,
la Reina de la Fira de l’any anterior, un responsable de Protocol de l’Ajuntament
de Xàtiva i dos representants d’entitats locals com a vocals; i una persona
administrativa del Departament de Fira com a secretària.

El jurat es reunirà previsiblement el dimarts 18 de juny per tal d’entrevistar a les
candidates i de procedir a l’elecció de la Reina de la Fira de Xàtiva 2019, que
posteriorment serà rebuda per la Corporació Municipal.